ΜΠΟΥΤΑΝ

Το Βασίλειο του Μπουτάν είναι μια χώρα στα Ιμαλάια, στην Νότια Ασία. Έχει πληθυσμό 785.123 κατοίκους και έχει πρωτεύουσα την Θίμφου. Το άρθρο 9 του Συντάγματος του Βασιλείου του Μπουτάν, λέει: «Το κράτος θα προσπαθήσει να προωθήσει εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την επιτυχή επιδίωξη της Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας."

Εξερευνώντας το Μπουτάν

Ψάχνοντας την Ακαθάριστη Εθνική Ευτυχία στην φωλιά της Τίγρης

TOP