ΥΕΜΕΝΗ

Η Δημοκρατία της Υεμένης είναι ένα κράτος στην Αραβική Χερσόνησο στη Νοτιοδυτική Ασία και αποτελεί κράτος της Μέσης Ανατολής. Έχει πληθυσμό 23, 8 εκατομμύρια κατοίκους και πρωτεύουσα την Σαναά

Υεμένη, μια χώρα από άλλο πλανήτη

TOP